Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Alicja Chełstowska oraz Adam Twardzik zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Uzyskanie tytułu laureata zwalnia uczniów z pisania egzaminu ósmoklasisty z języka obcego. Gratulujemy...