Projekt na sportowo

Projekt „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo” realizowany jest w naszej szkole od 1 kwietnia 2017 r. Uczestniczą w nim uczniowie klas I i II gimnazjum. Celem Projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Elżbieta Świerczyńska