Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Pasymiu

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 1 września 2016 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016 r.
3. Ferie zimowe 23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
5. Egzamin gimnazjalny 19,20,21 kwietnia 2017 r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 23 czerwca 2017 r.

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 w  Zespole Szkół w Pasymiu w roku szkolnym 2016/2017

  • 31 X 2016 r. (poniedziałek) w Zespole Szkół
  • 21 IV 2017 r. (piątek) w Szkole Podstawowej (3. dzień egzaminu gimnazjalnego)
  • 2 V 2017 r. (wtorek) w Zespole Szkół
  • 16 VI 2017 r. (piątek) w Zespole Szkół