Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pasymiu:

Przewodnicząca:

Zastępca przewodniczącego:

Opiekun samorządu: Arkadiusz Borkowski


Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Pasymiu:

Przewodnicząca: Kaja Kowalewska, klasa II b

Zastępca przewodniczącej: Alicja Masanek, klasa II c

Sekretarz: Mateusz Sendrowski, klasa III b

Opiekun samorządu: Michał Żuk