Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół:

mgr Elżbieta Dyrda

 

Wicedyrektorzy:

mgr Beata Dobrzyńska

mgr Katarzyna Lewandowska