Misja szkoły

Misja Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu

 Odpowiedzialność i uczciwość – to wartości,
wokół których skupia się wychowanie w naszej szkole.

Dążymy do nich poprzez:

  • pracę,
  • dbałość o środowisko naturalne,
  • pielęgnowanie tradycji regionalnych,
  • dobre stosunki międzyludzkie.

 


 

Misja Publicznego Gimnazjum

„Człowiek – to brzmi dumnie”

Pracowitość, odpowiedzialność za siebie, innych i środowisko oraz uczciwość to wartości, które pielęgnujemy.
Wspieramy wiarę we własne możliwości poprzez tworzenie klimatu bezpieczeństwa oraz warunków do harmonijnego rozwoju z zachowaniem własnej godności i tolerancji wobec innych.

Naszym celem jest:

  • wspieranie poczucia własnej godności z poszanowaniem wartości innych,
  • kształtowanie w uczniu tolerancji czyli świadomości, że człowiek ma prawo być innym,
  • wzmacnianie odpowiedzialności za siebie i innych,
  • motywowanie do pracy nad sobą i dążenia do sukcesu.