Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 SP w Pasymiu

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020  2 IX 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 XII 2019 r.
3. Ferie zimowe  20 I – 2 II 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna  9 IV – 14 IV 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty  21, 22, 23 IV 2020 r.
6. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I-III  25  VI 2020 r.
7. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26 VI 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 w  Szkole Podstawowej w Pasymiu w roku szkolnym 2019/2020

  • 2 – 3 styczeń 2020 r. (czwartek, piątek)
  • 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – egzamin językowy ósmoklasisty
  • 12 czerwiec 2020 r. (piątek)