Kalendarz szkolny

Organizacja roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Pasymiu

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021  1 IX 2021 r.
2. Święto Niepodległości 11 XI 2021 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna  23 XII – 31 XII 2021 r.
4. Święto Trzech Króli 6 II 2022 r.
5. Ferie zimowe  24 I – 6 II 2022 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna  14 – 19 IV 2022 r.
7. Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 V 2022 r.
8. Boże Ciało  16 VI 2022 r.
9. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021  24  VI 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 w  Szkole Podstawowej w Pasymiu w roku szkolnym 2021/2022

  • 15 X 2021 r.  – piątek po Dniu Nauczyciela
  • 2 V 2022 r. – poniedziałek przed 3 Maja
  • 24, 25, 26 V 2022 r. – egzaminy ósmoklasisty – dni wolne dla klas I – VII
  • 17 VI 2022 r. – piątek po Bożym Ciele
Menu Title