Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 SP w Pasymiu

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019  3 IX 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 XII 2018 r.
3. Ferie zimowe  21 I – 3 II 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna  18 IV – 23 IV 2019 r.
5. Egzamin gimnazjalny 10, 11, 12 IV 2019 r.
6. Egzamin ósmoklasisty  15,16,17 IV 2019 r.
7. Zakończenie roku szkolnego klas I – III  19  VI 2019 r.
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019   21 VI 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 w  Szkole Podstawowej w Pasymiu w roku szkolnym 2018/2019

  • 2 listopada 2018 r. (piątek)
  • 12 kwietnia 2019 r. (piątek) dla uczniów Szkoły Podstawowej (egzamin językowy Gimnazjum)
  • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) dla uczniów SP i Gimnazjum
  • 2 maja 2019 r. (czwartek)
  • 21 czerwca 2019 r. (piątek) dla uczniów klas I – III SP

 

 

Menu Title