Kalendarz szkolny

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 SP w Pasymiu

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021  2 IX 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 XII 2021 r.
3. Ferie zimowe  25 I – 7 II 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna  1 – 6 IV 2021 r.
5 Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27 V 2021 r.
6. Boże Ciało  3 VI 2021 r.
6. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021  25  VI 202 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 w  Szkole Podstawowej w Pasymiu w roku szkolnym 2020/2021

  • 25 – 27 V 2021 r. – egzaminy ósmoklasisty
  • 4 VI 2021 r. – piątek po Bożym Ciele