Kalendarz szkolny

Organizacja roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Pasymiu

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  1 IX 2022 r.
2.  Wszystkich Świętych

Święto Niepodległości

1 XI 2022 r.

11 XI 2022 r.

3. Zimowa przerwa świąteczna  23 XII – 31 XII 2022 r.
4. Święto Trzech Króli 6 II 2023 r.
5. Ferie zimowe  23 I – 5 II 2023 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna  6 – 11 IV 2023 r.
7. Egzamin ósmoklasisty 23, 24, 25 V 2023 r.
8. Boże Ciało  8 VI 2023 r.
9. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021  24  VI 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 w  Szkole Podstawowej w Pasymiu w roku szkolnym 2022/2023

31 X 2022 r. poniedziałek

2 V 2023 r. wtorek

4 V 2023 r. czwartek

5 V 2023 r. piątek

9 VI 2023 r. piątek

3 dni dla dzieci z klas I – VII – egzaminy klas ósmych

Menu Title