Kalendarz szkolny

Organizacja roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Pasymiu

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024  4 IX 2023 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna  23 XII – 31 XII 2023 r.
3. Ferie zimowe  22 I – 4 II 2024 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna  28 III – 2 IV 2024 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 14, 15, 16 V 2024 r.
6. Zakończenie roku szkolnego 2023/2024  21  VI 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 w  Szkole Podstawowej w Pasymiu w roku szkolnym 2023/2024

29 IV 2024 r. poniedziałek

30 IV 2024 r. wtorek

2 V 2024 r. czwartek

31 V 2023 r. piątek

Menu Title