Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół w Pasymiu

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018  4 IX 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 XII 2017 r.
3. Ferie zimowe  22 I – 4 II 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna  29 III – 3 IV 2018 r.
5. Egzamin gimnazjalny  18 -20 IV 2018 r.
6. Zakończenie roku szkolnego klas I – III  21  VI 2018 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018   22 VI 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 w  Szkole Podstawowej w Pasymiu w roku szkolnym 2017/2018

30 i 31 października 2017 r.

20 kwietnia 2018 r. (3. dzień egzaminu gimnazjalnego) dla uczniów Szkoły Podstawowej

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

21 czerwca 2018 r. (dla uczniów klas I – III SP)

 

Menu Title