Biblioteka szkolna

 „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

 Wisława Szymborska

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Anna Dębek


Godziny pracy biblioteki szkolnej

 

Poniedziałek    7.30 –15.30

Wtorek             7.30 – 15.30

 Środa               7.30 –  15.30

Czwartek          7.30 – 15.30

 Piątek              7.30 – 15.30


 

Zasady korzystania z ICIM

 

 1. Użytkownicy centrum posiadają dostęp do sprzętu komputerowego podłączonego do sieci internet oraz wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego.
 2. Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły.
 3. Uczniowie mogą korzystać z ICIM poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych.
 4. Przy jednym stanowisku komputerowym pracować może do dwóch osób.
 5. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze, należy wpisać się do zeszytu odwiedzin podając: datę, imię i nazwisko, klasę, numer komputera, godziny pracy, poszukiwane informacje.
 6. Sprzęt komputerowy służy realizowaniu celów edukacyjnych. Dopuszczalne jest korzystanie z poczty elektronicznej.
 7. Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają te osoby, które przygotowują się do zajęć lekcyjnych czy konkursów.
 8. Użytkownicy mogą korzystać z własnych nośników pamięci.
 9. O wszelkich zakłóceniach pracy komputerów należy poinformować dyżurnego nauczyciela bibliotekarza.
 10. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
 11. Zabrania się:

– dokonywania zmian w systemie komputerowym

– kasowania programów zainstalowanych przez administratora sieci

– samodzielnego dokonywania połączeń technicznych

– instalowania własnego oprogramowania, korzystania ze stron internetowych zawierających treści niezgodne z przyjętymi normami społecznymi, instalowania gier komputerowych

– spożywania posiłków

– korzystania z telefonów komórkowych

 1. Nieprzestrzeganie regulaminu ICIM skutkować będzie ograniczeniem dostępu do sprzętu komputerowego, a pewnych sytuacjach czasowym zakazem przebywania w bibliotece.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
 3. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres dwóch tygodni.
 5. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
 9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

 

Menu Title