Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej:

mgr Elżbieta Dyrda

 

Wicedyrektorzy:

mgr Beata Dobrzyńska

Menu Title