0

Śladami Wielkiego Astronoma

Od dwóch lat wędrujemy Szlakiem Kopernikowskim. W ubiegłym roku odwiedziliśmy Toruń – miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika. Jesienią zwiedzaliśmy Olsztyn, gdzie mieszkał i pracował słynny...

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Alicja Chełstowska oraz Adam Twardzik zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Uzyskanie tytułu laureata zwalnia uczniów z pisania egzaminu ósmoklasisty z języka obcego. Gratulujemy...

Menu Title