Historia Szkoły Podstawowej

We wrześniu 1945 roku naukę rozpoczęło 120 uczniów z całej gminy w pełnej 7 – klasowej szkole podstawowej. Kadrę nauczycielską stanowili: kierownik szkoły – Henryk Krzykowski i nauczyciele: Maria Metrycka, Alina Cielemęcka i Marian Gosiewski.

W gmachu tejże szkoły znalazł też miejsce na okres zimy Mazurski Uniwersytet Ludowy, założony i prowadzony przez Karola Małłka. Zajmował się on głównie repolonizacją ludności mazurskiej – przede wszystkim młodzieży – i przygotowaniem kadr dla potrzeb administracji i gospodarki regionu. Wiosną został przeniesiony do pobliskich Rudzisk Pasymskich.

W latach następnych powstały 7 – klasowe szkoły w Tylkowie, Gromie i Grzegrzółkach. W Dźwiersztynach, Dybowie, Leleszkach i Siedliskach powstały małe szkoły dla klas I – IV należące do obrębu Szkoły Podstawowej w Pasymiu.

Wraz z napływem ludności do Pasymia i okolicznych wsi rosła liczba uczniów w naszej szkole. W roku szkolnym 1948/49 było już 319 uczniów i 6 nauczycieli. W klasach VI i VII uczono języka francuskiego. W roku 1950 pan Henryk Krzykowski wrócił w swe rodzinne strony na Mazowsze, a kierownikiem szkoły został pan Stanisław Szempliński, który pełnił swe obowiązki do 1965 roku.

W roku 1965 kierownikiem szkoły został pan Wiesław Brzeziński. Obowiązki te pełnił przez dwa lata. W latach 1967 – 1971 szkołą kierował pan Andrzej Moździerz. W dniu 3 maja 1968 roku, w ramach obchodów Dni Pasymia, szkoła otrzymała imię Wojciecha Kętrzyńskiego. Dzień ten został uznany za Święto Szkoły. Od 1999 roku nosi ono nazwę „Wojcieszki” i obchodzone jest pod koniec kwietnia, kiedy przypadają imieniny patrona szkoły.

W 1968 roku szkoła posiadała 19 oddziałów, 615 uczniów i 22 nauczycieli. Od 1971 roku szkołą kierował pan Władysław Brzostek, który po reformie szkolnictwa w 1973 roku został dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pasymiu. W wyniku reformy likwidacji uległy szkoły w Dźwiersztynach, Dybowie, Leleszkach i Siedliskach. Dzieci z tych miejscowości zaczęto dowozić do szkoły w Pasymiu.

W 1976 roku nasza szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo gminy.

Po kolejnej reformie oświaty i utworzeniu w 1984 roku stanowiska Gminnego Inspektora Oświaty, które objął pan Władysław Brzostek dyrektorem szkoły został pan Mieczysław Żyra. Po dwóch latach przeszedł na emeryturę, a dyrektorem została pani Leokadia Rak i pełniła tę funkcję do chwili przejścia na emeryturę w 1989 roku. Od tego czasu stanowisko dyrektora szkoły piastował pan Stanisław Dworak, który 31 sierpnia 1998 roku przeszedł na emeryturę.

W 1996 roku szkoła posiadała 22 oddziały, do których uczęszczało 548 uczniów, a uczyło ich 34 nauczycieli.

1 września 1998 roku dyrektorem szkoły został pan Cezary Łachmański.

Po reformie szkolnictwa w roku 1999 powstały 6 – klasowe szkoły podstawowe i utworzono 3 – letnie gimnazja. Przez pierwsze dwa lata budynek szkoły był siedzibą szkoły podstawowej i gimnazjum. 1 września 2001 roku gimnazjum przeniosło się do nowego gmachu przy ulicy Jana Pawła II.

W roku szkolnym 2001/02 Szkoła Podstawowa w Grzegrzółkach została przekształcona w filię Szkoły Podstawowej w Pasymiu. Rok później została zlikwidowana, a dzieci zaczęły uczęszczać do Pasymia.

Od 1 września 2002 roku szkoła podstawowa i przedszkole zostają przekształcone w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pasymiu. W tym samym roku szkolnym do Pasymia zaczyna uczęszczać część dzieci ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Sznarbacha w Giławach.

W roku szkolnym 2005/2006 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym uczyło się 401 uczniów (w tym 62 w przedszkolu), pracowało 37 nauczycieli i 12 pracowników obsługi.

W celu uhonorowania osiągnięć najlepszych uczniów szkoły w 2002 roku ustanowiono nagrodę „Primus Inter pares” („Pierwszy wśród równych”). Natomiast w 2011 roku szkoła otrzymała tytuł „Szkoły odkrywcy talentów”.

Rok szkolny 2014/2015 był szczególny w historii pasymskiej oświaty. W 2014 roku pan Cezary Łachmański został wybrany burmistrzem Miasta Pasym. Pełnienie obowiązków dyrektora szkoły do końca roku szkolnego powierzono pani Urszuli Łuka. W trakcie roku szkolnego zaczęto przymierzać się do połączenia Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu i Publicznego Gimnazjum w Pasymiu z siedzibą w budynku gimnazjum. Stało się to z początkiem roku szkolnego 2015/2016. Powstał Zespół Szkół w Pasymiu, składający się z Publicznego Gimnazjum w Pasymiu i Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu.

Nowym dyrektorem szkoły została pani Elżbieta Dyrda, pani Beata Dobrzyńska wicedyrektorem szkoły ds. gimnazjum, a pani Urszula Łuka wicedyrektorem szkoły ds. szkoły podstawowej.

Opracował: Zbigniew Rutkowski

Menu Title