Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 – konsultacje:

6 X 2020 r. godz. 16.00 – 18.00 

3 XI 2020 r. godz. 16.00 – 18.00

15 XII 2020 r.  godz. 16.00 – 18.00

2 III 2021 r.  godz. 16.00 – 18.00

14 IV 2021 r.  godz. 16.00 – 18.00

18 V 2021 r. godz. 16.00 – 18.00