Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

21 IX 2021 r. godz. 17.00  

4 XI 2021 r. godz. 16.00 – 18.00 – konsultacje

16 XII 2021 r.  godz. 17.00 

17 II 2022 r.  godz. 16.00 – 18.00 – konsultacje

24 III 2022 r.  godz. 16.00 – 18.00 – konsultacje

12 V 2022 r. godz. 17.00 

 

Menu Title