Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

24 IX 2019 r. godz. 17.00 

7 XI 2019 r. godz. 17.00

10 XII 2019 r.  godz. 17.00

16 I 2020 r.   godz. 17.00

24 III 2020 r.  godz. 17.00

19 V 2020 r.  godz. 17.00

Menu Title