Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pasymiu:

Przewodnicząca: 

Zastępca przewodniczącego: 

Skarbnik: 

Opiekun samorządu: 

Menu Title