Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pasymiu:

Przewodnicząca: Łucja Obidzińska

Zastępca przewodniczącego: Julia Szczepańska

Skarbnik: Oliwia Nowak

Opiekun samorządu: Arkadiusz Borkowski