Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pasymiu:

Przewodnicząca:

Zastępca przewodniczącego:

Opiekun samorządu:


Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Pasymiu:

Przewodnicząca: 

Zastępca przewodniczącej:

Sekretarz:

Opiekun samorządu:

Menu Title