22 marca – Światowy Dzień Wody

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wody. O tym, że woda jest niezbędna do wszelkiego życia nie trzeba nikogo przekonywać, natomiast niewiele osób wie, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do pitnej wody.

Wody słodkie stanowią zaledwie 2,5% ogólnych zasobów hydrosfery i zgromadzone są głównie w lodowcach, wiecznych śniegach i wodach podziemnych. Zbyt duża eksploatacja wód podziemnych związana ze stale wzrastającymi potrzebami ludzi może doprowadzić do obniżenia się poziomu wód, zanikania źródeł i wody w studniach, osuszania gleb, osiadania terenu itp. Może też obniżyć się jakość i skład chemiczny wody. Warto zatem już teraz dbać o zasoby wody.

Każdy z nas może oszczędzać wodę. Zastanówcie się jak…

Prace uczniów klasy VI b:

Nikola Gacioch, Jakub Gręda Oleszkiewicz, Małgorzata Kowalska, Piotr i Grzegorz Kowalscy, Oliwia Miśnikiewicz

 

Możesz również polubić…

Menu Title
%d bloggers like this: