Aktywna Tablica

W ramach Programu „Aktywna Tablica” mogliśmy zakupić pomoce dydaktyczne, które zamierzamy aktywnie wykorzystywać w ramach wsparcia uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (w tym niedowidzących i niedosłyszących) zarówno podczas nauki na lekcjach jak i podczas zajęć specjalistycznych (korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych).

Ich wartość doceniamy tym bardziej, że wiosną w szkole mieliśmy 31 uczniów obywateli  Ukrainy  w tym również o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. z implantem ślimakowym czy zaburzonych emocjonalnie zwłaszcza w obliczu traumatycznych, wojennych przeżyć.  W pracy z nimi oprócz dysfunkcji musieliśmy również pokonać barierę komunikacyjną uciekając się m.in. do nowoczesnych pomocy audiowizualnych.

Wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych prezentowanych w popularny wśród uczniów, atrakcyjny sposób pozwoli na wielozmysłowe odbieranie przez nich (zwłaszcza tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych) treści  przekazywanych przez nauczyciela czy terapeutę.

 

Menu Title