Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Pasymiu, budynek przy ul. Jana Pawła II 4

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących, dostępne są wejścia:
  • wejście główne dwustopniowymi schodami, drzwi otwierane samodzielnie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wejście posiada podjazd dla wózków, przystosowane jest również dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • wejście boczne, przez halę sportową, wejście schodami dwustopniowymi, drzwi otwierane samodzielnie, posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • wejście od placu zabaw dla pracowników szkoły i dzieci korzystających z placu zabaw, drzwi otwierane samodzielnie, wyjście bezpośrednio                  na dwór,
  • wejście po schodach z tyłu budynku szkoły, między budynkiem żywieniowym a halą sportową, drzwi otwierane samodzielnie.

 

 1. Dostępność korytarzy, schodów, windy.

Dla osób na wózkach inwalidzkich lub osób z niepełnosprawnością ruchową dostępna jest winda, toaleta na parterze, szerokie korytarze.

 

 1. W budynku nie zastosowano urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. Zapewnione wsparcie poprzez pracownika znajdującego się w portierni przy wejściu głównym do budynku. Są oznaczone schody dla osób słabowidzących.

 

 1. Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ale jest zapewnienie takiego miejsca.

 

 1. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

 1. Jest zakaz wprowadzania zwierząt na teren szkoły.
Menu Title