Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy ,że rozpoczęliśmy  rekrutację

do klasy I Szkoły Podstawowej w Pasymiu

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązek szkolny

rozpoczynają dzieci urodzone w 2016 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko,

które w danym roku kalendarzowym – 2023 – kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2017 roku), jednak pod warunkiem, że:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 lub
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

Wnioski  proszę składać drogą mailową na adres sppasym@poczta.onet.pl

 lub pocztą tradycyjną na adres :

Szkoła Podstawowa w Pasymiu

ul. Jana Pawła II 4

12 – 130 Pasym

Druki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I do Szkoły Podstawowej w Pasymiu 2

Wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-I-klasy-Szkoly-Podstawowej-w-Pasymi2.docx

 

 

Menu Title