Projekty realizowane przez klasy II

Projekty realizowane przez klasy drugie W roku szkolnym 2021/2022 klasy II a i II b podczas lekcji oraz zajęć dodatkowych realizowały 3 międzynarodowe projekty: „CZYTAM...