Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice!

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu na rok szkolny 2018/2019.

 

Zapisy trwają od 04 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Uwaga! Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Podstawa prawna: art. 40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 poz.59)

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej,  w roku szkolnym  2018/2019, może być przyjęte dziecko, które:

 • w roku 2018 kończy 7 lat (urodzone w 2011 r.), te dzieci obejmuje obowiązek szkolny,
 • w roku 2018 kończy 6  lat (urodzone w 2012 r.) i korzysta z  wychowania  przedszkolnego w  roku  szkolnym  2017/2018 albo  posiada opinię  o  możliwości  rozpoczęcia  nauki  w  szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Wnioski do pobrania: 

udostępnione są również w sekretariacie szkoły.


TERMINY
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ UZUPEŁNIAJĄCYM
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W. KĘTRZYŃSKIEGO W PASYMIU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Ustala się następujące terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkoły podstawowej:

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne:

 

 1. a) złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu: 04 kwietnia – 11 maja 2018 r.
 2. b) weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną: 14 maja – 18 maja 2018 r.
 3. c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów i kandydatów nieprzyjętych:
  21 maja 2018 r.

 

 1. Postępowanie uzupełniające:

 

 1. a) złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu: 21 maja – 28 maja 2018 r.
 2. b) weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną: 29 maja – 01 czerwca 2018 r.
 3. c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów i kandydatów nieprzyjętych:
  04 czerwca 2018 r.

 

Możesz również polubić…

Menu Title
%d bloggers like this: