Akcja pt.,,Każdy znaczek wspiera misje”.

W naszej szkole ruszyliśmy z kolejną akcją charytatywną.

Tym razem zbieramy znaczki kasowane czyli bez stempla.  W Pieniężnie działa grupa misyjna , która bezinteresownie zebrane znaczki przygotowuje , sortuje i sprzedaje, a uzyskane fundusze przekazuje na misje.

Prosimy samemu nie odklejać stemplowanych znaczków.

Każdy znaczek należy wyciąć z półcentymetrowym marginesem i przekazać do p. Marty Ostrowskiej i p. Jolanty Jagaczewskiej.

Marta Ostrowska

Możesz również polubić…

Menu Title
%d bloggers like this: