Porozumienie o współpracy podpisane

W dniu 1 lutego  2018 r. w Sużanach k. Wilna  podpisano porozumie o współpracy między Szkołą Podstawową w Pasymiu reprezentowaną przez dyrektor Elżbietę Dyrdę  a Sużańską Szkołą Podstawową, którą reprezentował dyrektor Henrik Juchniewić. Podpisy złożono  w obecności Starosty Sużańskiego Tadeusza Aliancewicza oraz  Sekretarza Miasta Pasym Wiesława Szubki na mocy porozumienia  o partnerstwie  z gminą Sużany w Rejonie Wileńskim z roku 1998.

Porozumienie pozwoli obu szkołom  rozszerzyć działalność kulturalną w oparciu o realizację różnych projektów edukacyjnych jak również wymianę doświadczeń  oraz rozwijanie kontaktów miedzy nauczycielami i uczniami.

Wizyta w Sużanach podczas ferii miała jeszcze inny cel. Otóż delegacja z Pasymia zawiozła do sużańskich placówek oświatowych ( szkoły i przedszkola) podręczniki do nauki języka polskiego. Środki na ten cel pasymscy sztubacy pozyskali podczas kiermaszu ciast, który zorganizowali  przy okazji Przeglądu Pieśni Patriotycznej w ramach Roku dla Niepodległej.

Elżbieta Dyrda

Możesz również polubić…

Menu Title
%d bloggers like this: