Finał akcji charytatywnej ,,Opatrunek na ratunek”

Po raz kolejny włączyliśmy się w pomoc najuboższym z Afryki.  Zbieraliśmy materiały opatrunkowe, które przekazaliśmy Fundacji Pomocy Humanitarnej ,,Redemptoris Missio” w Poznaniu. Wasze zaangażowanie...